tilbud
Risikofylt lek
Barn trenger spenning og utfordringer for å utvikle seg på sunne måter og bli selvstendige og robuste. Det er avgjørende at de får handlingsrom for risikofylt lek utenfor de voksnes radar. Gjennom å løpe, klatre, sykle og hoppe blir barn kjent med sin egen kropp og tilværelsens muligheter.
Pris før: 349,-   Pris nå: 0,-
Familiemangfold og profesjonsutøvelse i barnehagen
Hvilke begreper brukes om barn og deres nærmeste, og hvordan kan profesjonsutøvere speile og synliggjøre familiemangfold?
Pris før: 379,-   Pris nå: 0,-
La leken fremme språket
NOE AV DET VIKTIGSTE i barns liv er at de får utvikle språket sitt, og det å stimulere barns språkutvikling er et prioritert område i barnehagen.
Pris før: 398,-   Pris nå: 298,-
LEKEPLASSENS PEDADGOGIKK
Benny Schytte har laget boken: LEKEPLASSENS PEDAGOGIKK som handler om barns utelek, pedagogiske aktiviteter ute og hvordan man kan utvikle lekeplassen. Bokens formål er å øke lekeplassens pedagogiske kvaliteter med utgangspunkt i barns egen lek og personalets rolle og funksjon, hele tiden med et fokus på bærekraftige leke- og læringsmiljøer
Pris før: 398,-   Pris nå: 298,-
Vern om barns psykiske helse
Vern om barns psykiske helse og velvære I denne boken beskriver Margareta Öhman hvordan barnehagen kan være en helsefremmende arena som tilbyr alle barn like rettigheter og muligheter til å utvikle de nødvendige strategiene for å kunne møte og balansere utfordringer i livet.
Pris før: 398,-   Pris nå: 298,-
Barns vennskap mellom barn i barnehagen
Anne Greve sin bok ser på barns vennskapsrelasjoner slik de kan komme til uttrykk i en hverdagslig, pedagogisk kontekst i på en avdeling i en norsk barnehage.
Pris før: 340,-   Pris nå: 298,-
Veil pris: 355,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 350,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 229,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 229,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 379,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 350,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 398,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill
Veil pris: 340,-
Du betaler: 0,-
bestill