HOVEDBOK
Avbestillingsfrist: 28.02.2019

PROFESJONELL RELASJONSKOMPETANSE
STJERNESTUNDER I DET RELASJONELLE UNIVERSET


Forlag: Pedagogisk Forum
Sider: 160
Utgitt: 2019
Veil pris: 355,-
Medlemspris: 298,-

De fleste er enige om at relasjonskompetanse er sentralt i det pedagogiske arbeidet. Nettopp derfor er det besynderlig at en kompetanse som er så betydningsfull for barns trivsel og læring ikke støttes av en felles profesjonell terminologi i barnehagesektoren.

Profesjonell relasjonskompetanse er barnehagens teori- og arbeidsbok for å utvikle det viktige arbeidet med voksen-barn relasjoner. Det handler om hvordan du best mulig bidrar til barns læring, undring og selvfølelse. Fokuset er på de voksne i barnehagen, og hvordan man kan utvikle et miljø og en kultur i barnehagen der alle opplever at den faglige nysgjerrigheten blir tilfredsstilt og utviklet. For som Anne Linder sier: «Hvis man ikke skaper rom for å reflektere over slike spørsmål i det kollegiale samarbeidet, men bare bruker teamsamarbeidet til å løse praktiske oppgaver eller få sosial bekreftelse, risikerer man å skape en kultur der man ikke får sagt fra om usaklige og useriøse temaer.»

OM FORFATTER:
Anne Linder er psykolog og forfatter. Hun har stiftet og leder Dansk Center for ICDP. Hun har gjennom en årrekke arbeidet med og gitt ut artikler og bøker om pedagogisk relasjonsarbeid og styrkebasert pedagogikk. Hun underviser, trener og veileder andre i profesjonelt relasjonsarbeid  – både i Danmark og i resten av Norden. Anne er blant annet forfatter av Fællesskabets pædagogik – inklusion med glæde (Dafolo, 2013) og redaktør av antologien Livsduelighedens pædagogik – faglige pointer til den relationsprofessionelle (Dafolo, 2015).