HOVEDBOK
Avbestillingsfrist: 05.10.2023
Å skape rom for mening
Lek og prosjektarbeid i barnehagen


Forlag: Kommuneforlaget
Utgitt: 2023
Antall sider: 154
Språk: Bokmål
Innbinding: Heftet
Veil pris: 389,-
Avbestillingsfrist 5. oktober

Boken viser hvordan du kan jobbe systematisk og strukturert med leken slik at den får sin velfortjente plass.

Det å legge til rette for lek i barnehagen handler helt grunnleggende om å praktisere barns rettigheter. Ved å tilby rom og materialer får barna muligheter til å skape lek selv og leke sammen med andre. De får tenke selv og tenke sammen, og det skaper hverdager med mening. Så hvordan skaffer vi leken det fysiske rommet den trenger? Denne boken viser mange eksempler på hvordan.

Det er også en målsetting å skape et innhold barna selv ønsker å delta i og være i på sine måter. Prosjektarbeid i barnehagen gir næring til relasjonene og fellesskapet, og det fører leken inn i kreative prosesser. Mange gir uttrykk for at det kan være krevende på praktisere i en hektisk hverdag. Og hva er egentlig et prosjektarbeid? Hvordan kan man starte et slikt arbeid, og hvordan få det til å leve i hverdagen? Boken gir forslag til svar på disse grunnleggende spørsmålene.Line Melvold
Line Melvold er eier av Styd kommunikasjon AS. Hun er utdannet barnehagelærer og har jobbet i og med barnehagen siden 1990. Hun har videreutdanning i veiledning, er sertifisert Marte Meo-terapeut, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og nasjonal styrerutdanning fra BI.
Christine Wallumrød
Christine Wallumrød er barnehagelærer og har jobbet i flere år som pedagogisk leder. Hun har tatt videreutdanning både i pedagogisk utviklingsarbeid som omhandlet lek, danning og demokrati, og i estetikk og danning.
Lene-Marie Monrad-Hole
Lene-Marie Monrad-Hole er barnehagelærer og har flere års erfaring som pedagogisk leder. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk og har tatt videreutdanning i et pedagogisk utviklingsarbeid som omhandlet estetikk og danning
Lene Holte
Lene Holte er barnehagelærer og har flere års erfaring som pedagogisk leder. Hun har fordypning i drama, videreutdanning innenfor veiledning, har deltatt i et toårig forskningsprosjekt om hverdagssamtaler i barnehage og vært praksislærer. Lene er forfatter, fagformidler og leder prosesser tilknyttet prosjektarbeid, lek og lekemiljøer