HOVEDBOK
Avbestillingsfrist: 06.09.2018
Boka om kunst og håndverk i barnehagen
Forlag: Universitetsforlaget
Sider: 340
Utgitt: 2018
Innbinding: Innbundedt
ISBN: 978-82-15-02766-1

Pris:  469,-

Forfatterne av denne boka tar utgangspunkt i arbeidet med kultur for og med barn - 
knyttet til lek, ferdigheter og læring. Her får du både fagdidaktikk og inspirasjon til barnehagen.


De tre redaktørene tror boka, i tillegg til å være en grunnbok i utdanningen, vil egne seg godt 
til studier og videreutvikling i personalgrupper i barnehagen. 

- Vi vil oppfordre de som jobber i barnehagene om å etablere arbeids - eller prosjektgrupper, 
og sette i gang. Hvis man er flere med samme interesser er det alltid hyggelig og nyttig å jobbe sammen. 


INTERVJU MED FORFATTERNE
Barnehagenes gode kunst- og håndverkstradisjon

Kunst, kultur og kreativitet har alltid vært viktige innslag i norske barnehager.
Men først nå foreligger den samlende grunnboka om temaet.

Av John Roald Pettersen

Barnehagene har gjort, og gjør fortsatt, mye bra innenfor sekkebegrepet "kunst og håndverk". Og jo, det finnes etter hvert en rekke bøker om ulike deler av dette fagområdet. Men nei – det har aldri vært skrevet en bredt anlagt grunnbok som tar for seg alle sidene ved fagområdet.
Derfor er de tre redaktørene tydelige på at de ikke har skrevet "en bok om", men Boka om kunst og håndverk i barnehagen.

Satt i en sammenheng
– Vi ønsker å vise at barnehageprofesjonen har en lang og stolt tradisjon når det gjelder kunst, håndverk og kreative uttrykk, men vi trekker også linjer til nåtidens bruk av digitale teknologi og moderne medieprodukter. Satt inn i en didaktisk og pedagogisk sammenheng håper vi derfor at dette skal være en grunnbok både for dem som tar barnehagelærerutdanning og for praktikere med lang erfaring.

– Med denne boka ønsker vi å legge til rette for barnehagelæreres utvikling av en basiskunnskap som handler om hva arbeid med kunst og håndverk innebærer, og hva didaktisk refleksjon knyttet til arbeid med kunst og håndverk betyr i praksis, sier de tre redaktørene Nina Scott Frisch, Mari-Ann Letnes og Jørgen Moe.

De tre har alle sin bakgrunn fra fagseksjonen Kunst og håndverk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, men Mari-Ann Letnes jobber i dag i lærerutdanningen ved NTNU.

Tredelt bok
Boka er bygd opp av tre hoveddeler. I del I, Fortid og nåtid, ser forfatterne blant annet barnehagens historie i et kunst- og håndverksfaglig lys, skriver om barns estetiske erfaring, lek og læring, og om barns møte med kunst og kultur.

I del II, Barns møter med materialer, redskaper og teknikker handler første kapittel om materialer, form og rom – inne og ute, mens andre kapittel er viet tegning og visuell barnekultur. Siste kapittel i denne delen har tittelen Barns bruk av multimodal medieprodukter og digital teknologi, med tydelig referanse til vektleggingen av det digitale i barnehagen i Rammeplanen fra 2017.

– I denne delen av boka vil barnehagelærere finne en rekke eksempler fra kreativt, skapende arbeid med barn, og vil kunne få mange ideer til aktiviteter og prosjekter. For selv om dette ikke er en idésamling, har vi lagt vekt på å være konkrete når vi viser sammenhengen mellom teori og det praktiske, daglige arbeidet i barnehagen, sier redaktørene.

Del III, Tegning, form, farge i egne skapende prosesser, tar for seg relevant fagkunnskap om tegning, komposisjon, farge og formgiving, og er en oppfordring til barnehagelærerne om å utforske dette spennende området selv. Barn er svært opptatt av tegning som språk, og derfor bør de voksne i barnehagen ha både kunnskap og egne erfaringer å bygge på.

– Barn spør ofte "kan du tegne" det eller det. Hvordan møter vi dette? I tillegg til usikkerhet om man faktisk skal tegne eller ikke, lider alt for mange voksne av tegnevegring og sier "jeg kan ikke tegne". I denne delen av boka tilbyr vi et lite "voksenopplæringskurs" i tegning, form og farge og oppfordrer leserne til å prøve ut grunnleggende teknikker, sier Jørgen Moe, som selv kombinerer undervisningen ved DMMH med egen kunstnerisk virksomhet.

asdf

De tre redaktørene tror boka, i tillegg til å være en grunnbok i utdanningen, vil egne seg godt til studier og videreutvikling i personalgrupper i barnehagen. Boka er omfattende, men er lagt opp slik at man lett kan velge ut deler man kan gå grundigere inn i, og vi tror både barnehagelærere og andre i barnehagene kan få mye igjen for slike prosjekter, sier Nina Scott Frisch, Mari-Ann Letnes og Jørgen Moe.

FORFATTERE
Nina Scott Frisch
Førsteamanuensis ved seksjon for kunst og håndverk ved DMMH.

Mari-Ann Letnes
Førsteamanuensis PhD i pedagogikk og kunst og håndverk, og jobber nå i lærerutdanningen ved NTNU.


Jørgen Moe
Førsteamanuensis ved seksjon for kunst og håndverk ved DMMH.

I tillegg til de tre redaktørene skriver Vigdis Dagsdatter Øien, førstelektor ved seksjon for kunst og håndverk ved DMMH, også et kapittel i boka.